Nieuws en opinies

 • Smart Portraits 2017-2019

  In navolging van het Smart Portraits onderzoek dat in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden tot stand kwam, werd aan het eind van 2019 een update gemaakt. Hierbij werden de 13 centrumsteden bevraagd rond hun positie ten aanzien van het smart city concept, hoe zich dit vertaalt in de organisatie en hoe men met data en technologie omgaat. De eindnota, die een overzicht geeft van de belangrijkste evoluties tussen 2017 en 2019, is hier te vinden.

 • Slotevent Smart Flanders 2017-2019

  Op 12 december 2019 organiseert het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met imec een slotevent van het Smart Flanders-programma 2017-2019 in het auditorium ‘Romain Deconinck’ van het VAC Gent.

 • Publicatie rond Open Data voor lokale besturen beschikbaar

  Aan het einde van 2018 publiceerden de onderzoekers betrokken bij het Smart Flanders-programma het boek "Open Data: Opportuniteiten en Uitdagingen voor Lokale Besturen". Deze publicatie is een samenwerking tussen Smart Flanders en de VVSG en een van de manieren waarop we de Smart Flanders-inzichten breder willen verspreiden en verankeren in de dagelijkse praktijk. Het geeft niet alleen op een duidelijke manier de basisprincipes van open data in een smart city-context weer, het is ook een praktische gids, die ingaat op hoe de data te publiceren, en hoe ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk gebruikt worden.

 • Open Data Charter vertaald in bruikbare voorbeeldclausules

  Een van voornaamste verwezenlijkingen van het Smart Flanders programma tot dusver is het Open Data Charter dat na de zomer van 2018 in alle centrumsteden werd goedgekeurd op de gemeenteraad of (in twee gevallen) in het college van burgemeester en schepenen. Het Charter werd bovendien overgenomen door de Vlaamse Overheid via het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Dit wil zeggen dat de principes uit het charter als ambitie geldend worden voor alle departementen en afdelingen van de Vlaamse Overheid, een sterk signaal dat het belang van meer en betere open data onderstreept.

 • Smart Flanders interview met Open & Agile Smart Cities

  Naar aanleiding van de goedkeuring van het Open Data Charter werd recent een interview met OASC gepubliceerd rond de werking van Smart Flanders. Het interview bespreekt kort de manier waarop het Charter tot stand kwam en welke uitdagingen dit met zich meebracht. Open & Agile Smart Cities is een internationaal netwerk van steden die ook volgens open standaarden data willen publiceren, met als doel het stimuleren van een internationale markt voor Smart City-oplossingen. OASC werkt ook met een aantal algemene principes die sterk in lijn liggen met deze in het Open Data Charter.

 • Rapport Smart Portraits geeft inzicht rond het Smart City concept bij de centrumsteden en VGC

  Het Smart Portrait onderzoek werd in opdracht van ABB en het Kenniscentrum Vlaamse Steden opgezet en uitgevoerd door imec en het team achter Smart Flanders. Het Kenniscentrum ging op zoek naar de stand van zaken rond 'Smart Cities' bij de 13 centrumsteden en de VGC; inzichten die in het kader van Smart Flanders ook in kaart dienden gebracht te worden. Doel van het gezamenlijk onderzoek was het opstellen van een stand van zaken rond hoe men bij de steden naar het Smart city thema kijkt, er concreet mee aan de slag gaat, wat de gevolgen voor de organisatie kunnen zijn, hoe mensen en middelen ingezet worden en dergelijke. Als conclusie van het rapport worden verschillende werksporen geïdentificieerd waarop het Kenniscentrum in de komende jaren en in samenwerking met de steden zal inzetten.

 • Smart Flanders licht activiteiten toe op IMEC Technology Forum 2018

  itf

 • Projectoproep rond slimme oplossingen voor alle Vlaamse steden en gemeenten aangekondigd

  oproep

 • Studenten werken met real-time data aan oplossingen voor parkeeruitdagingen in steden

  osoc

 • Het probleem met indicator-gebaseerde evaluaties van slimme steden

  Hoewel het belang van samenwerking steeds meer doordringt, worden steden nog al te vaak vergeleken op basis van indicatoren die niet altijd de volledige context en nuance van bepaalde stedelijke uitdagingen vatten. Pieter Ballon, strategisch coördinator van Smart Flanders, formuleert hier een aantal bedenkingen rond in een artikel in De Standaard van donderdag 11 mei.

 • Artikel over de Vlaamse slimme steden en Smart Flanders in De Tijd

  Op vrijdag 28 april publiceerde De Tijd een artikel dat een stand van zaken opmaakt rond “slimme steden” in Vlaanderen. Nils Walravens benadrukt het belang van de focus op data en vooral samenwerking tussen steden, aspecten die in het Smart Flanders programma centraal staan. Lees het artikel hier.

 • Over real-time open data in Datanews

  Pieter Colpaert, chief technology van het Smart Flanders programma, publiceerde samen met Pieter Ballon een opiniestuk over de uitdagingen, maar vooral de mogelijkheden van real-time open data voor Vlaanderen. Door gebruik te maken van dezelfde technologie als het web om aan datapublicatie te doen, wordt de basis gelegd voor een Vlaamse knowledge graph die data uit verschillende bronnen op een gelijke manier doorzoekbaar maakt. Lees het volledige stuk hier.

 • Publicatie over data en apps in imec magazine

  In het imec Magazine van maart 2017 is een interview te lezen met Nils Walravens, de operationeel coördinator van het Smart Flanders programma. Op basis van zijn doctoraatsonderzoek naar de publieke waarde die mobiele applicaties in steden kunnen creëren, haalt Nils het belang aan van een open data-beleid. Dit is nodig om apps mogelijk te maken die op een langere termijn en voor meer mensen een meerwaarde hebben en de basis van Smart Flanders. “Eerst de data, en dan pas de apps!”. Lees het artikel hier.

 • Real-time open data voor slimmere steden

  Hoe zorg je dat je GPS rekening houdt met real-time toestand van bijvoorbeeld verkeerslichten of parkeerplaatsen? Hoe weet je of er nog plaats is voor een kinderwagen op de volgende bus? Hoe kan je een discussie in de gemeenteraad zelf fact-checken aan de hand van meetwaarden van sensors? Het zijn telkens vragen die informatie vergen van verschillende diensten, organisaties, gemeenten of databanken. Dergelijke opendatasets publiceren is technisch niet meer zo’n grote uitdaging. Wel is het een uitdaging om afspraken te maken waarbij real-time gegevens van lokale besturen bruikbaar zijn over de 308 gemeenten en al hun diensten, interoperabel met datasets van de Vlaamse overheid, en worden opgepikt door GPS-fabrikanten, app-bouwers, service-leveranciers, website-bouwers, academici of journalisten.