Studenten werken met real-time data aan oplossingen voor parkeeruitdagingen in steden

osoc

Het Smart Flanders-programma wil centrumsteden ondersteunen om met real-time data oplossingen te creëren voor stedelijke uitdagingen. In een eerste datapiloot gaan steden in samenwerking met IMEC vzw parkeerdata ontsluiten. Door parkeergegevens in steden open te stellen en slimmer te benutten kan je als stad eventueel leegstaande parkeerplaatsen beter benutten (vb. nachtgebruik parkings door buurtbewoners), de mobiliteitsgeleiding proactief en flexibel aanpassen op basis van parkeerinzichten, een betere verkeersinfo voorzien voor evenementen, enz. Real-time parkeerdata kunnen op die manier misschien in de toekomst helpen bij het verminderen van verkeersdrukte, het verhogen van de luchtkwaliteit en het verbeteren van de verkeersveiligheid op bepaalde plaatsen in de stad.
Op open Summer of Code gaan studenten in juli aan de slag met deze parkeergegevens. Onder begeleiding van IMEC zullen ze een prototype en analytisch model ontwikkelen op basis van real-time en historische parkeerdata. Het gaat in de eerste plaats om data van de steden zelf. Maar er zijn ook gesprekken gepland met B-parking (stationsparkings) en private parkeerbedrijven (IXOR, Indigo en QPark) om hun data te mogen gebruiken voor open Summer of Code. Door de visualisatie-oefening van wat mogelijk is met real-time parkeerdata wil het Smart Flanders-programma de verschillende partners stimuleren en sensibiliseren om parkeergegevens op een gestandaardiseerde manier open te stellen. Op deze manier kunnen in de toekomst ook onder meer private (app)ontwikkelaars, burgers, enz interessante toepassingen ontwikkelen op basis van deze data.
Om real-time data beter te begrijpen geven we graag weer wat dit concreet betekent. Real-time open data zijn gegevens die continu geactualiseerd worden. Zo’n actualisatie of update kan je zien als een nieuwe “observatie” door bijvoorbeeld een sensor, maar ook bijvoorbeeld als een verandering in de status van een document (van draft naar finaal). De updates hoeven niet noodzakelijk met een hoge frequentie te gebeuren om van real-time data te spreken. Het is wel belangrijk dat de historiek van de data mee opgenomen wordt en raadpleegbaar is als open data. Hoe beter de historiek en hoe meer op maat de frequentie hoe beter de beleidsinzichten die je uit real-time data kan verkrijgen. Eénmalige verkeerstellingen, bezoekers- en passantentellingen, luchtkwaliteitsmetingen leveren vaak eerste beleidsinzichten op, maar het is pas door meerdere metingen te vergelijken en open data te koppelen dat je de voortgang echt kan monitoren. Na de zomer zullen we de resultaten van de open Summer of Code-oefening op parkeergegevens in steden communiceren.

real time 1 real time 2

Meer info over Open Summer of Code 2017 vind je hier