Rapport Smart Portraits geeft inzicht rond het Smart City concept bij de centrumsteden en VGC

Het Smart Portrait onderzoek werd in opdracht van ABB en het Kenniscentrum Vlaamse Steden opgezet en uitgevoerd door imec en het team achter Smart Flanders. Het Kenniscentrum ging op zoek naar de stand van zaken rond 'Smart Cities' bij de 13 centrumsteden en de VGC; inzichten die in het kader van Smart Flanders ook in kaart dienden gebracht te worden. Doel van het gezamenlijk onderzoek was het opstellen van een stand van zaken rond hoe men bij de steden naar het Smart city thema kijkt, er concreet mee aan de slag gaat, wat de gevolgen voor de organisatie kunnen zijn, hoe mensen en middelen ingezet worden en dergelijke. Als conclusie van het rapport worden verschillende werksporen geïdentificieerd waarop het Kenniscentrum in de komende jaren en in samenwerking met de steden zal inzetten.
Meer informatie en het eindrapport zelf zijn terug te vinden op de website van het Kenniscentrum.