Publicatie rond Open Data voor lokale besturen beschikbaar

Aan het einde van 2018 publiceerden de onderzoekers betrokken bij het Smart Flanders-programma het boek "Open Data: Opportuniteiten en Uitdagingen voor Lokale Besturen". Deze publicatie is een samenwerking tussen Smart Flanders en de VVSG en een van de manieren waarop we de Smart Flanders-inzichten breder willen verspreiden en verankeren in de dagelijkse praktijk. Het geeft niet alleen op een duidelijke manier de basisprincipes van open data in een smart city-context weer, het is ook een praktische gids, die ingaat op hoe de data te publiceren, en hoe ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk gebruikt worden.
Het boek doet dit aan de hand van vijf hoofdstukken die als vraag geformuleerd werden: 1. Wat zijn open data? 2. Wat betekenen open data voor de overheid? 3. Hoe moeten we aan de slag met het publiceren van data en wat zijn linked open data? 4. Hoe zorgen we dat open data verrijkt en hergebruikt worden? 5. Waar willen we naartoe en wat is daar voor nodig? In elk hoofdstuk wordt stilgestaan bij de mogelijke antwoorden op deze vragen en wordt aangegeven waar er vandaag nog onduidelijkheid heerst. Aan het einde wordt een Open Data Checklist meegegeven met reflecties die men best behandeld bij het uitzetten van een open data-werking binnen een organisatie.
De fysieke versie van de publicatie kan aangekocht worden bij op de website van Politeia en de inhoud wordt de komende tijd in verschillende delen ter beschikking gesteld op de resources-pagina van deze website.