Smart Portraits 2017-2019

In navolging van het Smart Portraits onderzoek dat in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden tot stand kwam, werd aan het eind van 2019 een update gemaakt. Hierbij werden de 13 centrumsteden bevraagd rond hun positie ten aanzien van het smart city concept, hoe zich dit vertaalt in de organisatie en hoe men met data en technologie omgaat. De eindnota, die een overzicht geeft van de belangrijkste evoluties tussen 2017 en 2019, is hier te vinden.