Real-time open data voor slimmere steden

Hoe zorg je dat je GPS rekening houdt met real-time toestand van bijvoorbeeld verkeerslichten of parkeerplaatsen? Hoe weet je of er nog plaats is voor een kinderwagen op de volgende bus? Hoe kan je een discussie in de gemeenteraad zelf fact-checken aan de hand van meetwaarden van sensors? Het zijn telkens vragen die informatie vergen van verschillende diensten, organisaties, gemeenten of databanken. Dergelijke opendatasets publiceren is technisch niet meer zo’n grote uitdaging. Wel is het een uitdaging om afspraken te maken waarbij real-time gegevens van lokale besturen bruikbaar zijn over de 308 gemeenten en al hun diensten, interoperabel met datasets van de Vlaamse overheid, en worden opgepikt door GPS-fabrikanten, app-bouwers, service-leveranciers, website-bouwers, academici of journalisten.

Dat is waar het nieuwe, driejarige Smart Flanders-programma, dat imec samen met de 13 Vlaamse centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel uitvoert, om draait. Het werd afgelopen week gelanceerd door Vlaams Minister voor Stedenbeleid Liesbeth Homans. Je kan het zien als een antwoord op de bezorgdheden die wijzelf (zie “Laat België zijn open data kansen liggen?”, “Het moet een democratische keuze zijn” of “TreinTramBus en iRail willen treindrukte voorspellen”) en anderen (“Enkel door de krachten te bundelen kan Vlaanderen bouwen aan zijn radicale digitale toekomst”) herhaaldelijk formuleerden.